Aria protejata

Rezervaţie de tip zoologică, situată în vestul României pe raza oraşului Lipova din judeţul Arad. Este poziţionată în extravilan în albia majoră a râului Mureş, lângă E68 (Arad – Deva) şi linia de cale ferată SNCFR la ieşirea din localitate înspre Deva imediat lângă calea ferată.

Râul Mureş este factorul care influenţeză în mod semnificativ elementele de biodiversitate pe care le regăsim în zona bălţii Şoimoş fiind „vecinul” de sud al bălţii pe toată întinderea ei. Bazinul hidrografic al Mureşului are o suprafaţă de 29.767 km² iar lungimea cursului principal este de 789 km, din care pe teritoriul României 28.310 km² şi respectiv 761 km lungime. Este unul din cele mai semnificative râuri din cadrul bazinului carpatic. Mureşul se scurge în bazinul Transilvaniei în direcţia Vest şi se varsă în Tisa în dreptul localităţii Szeged din Ungaria. Lunca Mureşului este în general o zonă cu exces de umiditate care a fost puternic influenţată de diverşi factori naturali dar mai ales artificiali, de intervenţia umană în decursul timpului. Balta de la Şoimoş se păstrează un biotop natural ea fiind de fapt un fost braţ al Mureşului, modificat şi redus la dimensiunile actuale printr-o serie de transformări naturale dar, de asemenea şi unele determinate de om.

În partea de nord rezervaţia este apropiat învecinată cu dealurile blânde ale masivului Zărand. Peste linia de cale ferată şi şoseaua europeană balta este „supravegheată” îndeaproape de cetatea de la Şoimoş, vestigiu istoric cunoscut al zonei. Dispuşi pe direcţia vest-est, caracterizaţi prin culmi domoale, aproape în întregime împădurite, munţii Zarandului formează o cumpănă de ape între Crişul Alb şi Mureş, reprezentând totodată o unitate muntoasă clară, împărţită pe zone prin culoare depresionare.

Înconjuraţi de căi de comunicaţie moderne, şosele asfaltate şi căi ferate, exista multiple posibilităţi de pătrundere din orice parte în interiorul masivului. Accesul este înlesnit şi de o reţea importantă de drumuri forestiere bine întreţinute care pornesc din dreptul şoselelor principale.

Zona de vest cuprinsă între podgoria Aradului (axa Pincota-Păuliş) şi culoarul Nădaş — Bîrzava beneficiază de o reţea compactă de marcaje turistice. Un astfel de traseu turistic poate pleca chiar din incinta cetăţii înspre creasta principală a Zărandului cu diferite posibilităţi de alegere a traseului, fie înspre Est pe creastă înspre Cabana Debelagora şi crestele Conopului, Bârzavei şi continuarea crestei principale, sau în partea opusă înspre vârful Capra deasupra localităţii Ghioroc sau în spre cetatea soră de la Şiria. Pentru un drumeţ iubitor de natură punctul de plecare, cetatea de la Şoimoş, poate oferi şi un loc de superbă panoramare a luncii Mureşului, iar, chiar la baza dealului, la picioare se distinge foarte clar forma de lacrimă a rezervaţiei naturale Balta de la Şoimoş.